Koninklijke Wommelgemse Turners vzw
OPGELET! na de herfstvakantie niet ingeschreven = niet deelnemen aan de lessen!

(tenzij bet gaat over een eerste of tweede proefles)


Hoeveel inschrijvingsgeld en hoe moet ik betalen?

Het lidgeld (met verzekering) van 80 euro + het lesgeld (= totaalbedrag van de lessen die je volgt ==> zie inschrijvingsformulier) 

Voorbeeld 1: je kind volgt trampoline, tumbling 1 en basis 1           ==>   €80 + €20 + €20 + €30 = €150
Voorbeeld 2: je kind volgt toestelturnen en basis 2                          ==>   €80 + €30 + €30 = €140

Uitzondering:

Kleuters en BBB betalen altijd €120, ongeacht of ze 1 of 2 keer per week komen.

Gezinnen waar 3 kinderen inschrijven, bekomen een korting van €20 voor het derde kind.
Vanaf het 4de kind en volgende is dit €30.
Deze korting wordt enkel toegestaan mits voorlegging (bij de inschrijving) van het attest "Samenstelling van het gezin".
Dit wordt u gratis afgeleverd door de gemeente.

Het inschrijvingsgeld kan betaald worden via overschrijving op onze rekening van Argenta nr BE68 9791 4579 3934
Op naam van de Koninklijke Wommelgemse Turners vzw
Met vermelding: naam van uw kind + groep(en)

Gelieve voor elk kind het inschrijvingsgeld apart over te schrijven (dus als je bijvoorbeeld je zoon en je dochter inschrijft, doe dan twee afzonderlijke overschrijvingen a.u.b.)

Gelieve het juiste bedrag voor 1 oktober 2019 over te schrijven zodat we tijdig de verzekering in orde kunnen brengen!!!
Indien de inschrijving na de herfstvakantie niet in orde is gebracht, kan uw kind niet meer deelnemen aan de lessen totdat de inschrijving volledig is.

Aan kinderen die meedoen met wedstrijdturnen wordt een voorschot op het wedstrijdgeld gevraagd.
Dit mag niet met het inschrijvingsgeld betaald worden, maar zal later opgevraagd worden.
Op het einde van het seizoen wordt er een afrekening gemaakt.
Meer info hieromtrent in de loop van september.


Algemene vragen

Voor algemene vragen kan je terecht bij ons secretariaat

Secretaris: Denise van Hove.

Via mail: kwturners@hotmail.com

Via telefoon:  03 353 12 10 of 0474 87 65


Vragen omtrent een bepaalde groep

Hebt u vragen omtrent een bepaalde groep, dan kan u onze leiding contacteren

Stopzetten lidmaatschap

Indien je besloten hebt je lidmaatschap bij KWT stop te zetten, mag je ons altijd laten weten wat de reden hiervan is. We kunnen de kwaliteit van de club enkel verbeteren wanneer we een beeld krijgen over de verschillende redenen van stopzetting.
Gelieve daarom contact op te nemen via kwturners@hotmail.com.

AXA Argenta Stuartcatering Carrefour Market