Koninklijke Wommelgemse Turners vzw

De sporthal, die in gebruik genomen werd vanaf 1 september 2010, vind je aan de Beukenlaan (= 2e zijstraat rechts van de Torenstraat* komende vanuit Wommelgem-Centrum). De sporthal zelf is gelegen achter de woningen aan je rechterkant.
De ingang bevindt zich voor de eerste woning.

Wij verzoeken alle bezoekers de wagens enkel op de daartoe voorziene parkeerplaatsen te parkeren. Parkeren voor de toegangspoort of op het voetpad is ten strengste verboden. Vermits deze toegang eveneens dienstig is voor de hulpldiensten kan uw wagen op uw kosten afgevoerd worden.
AXA Argenta Stuartcatering Carrefour Market