logo

Missie

KWT wil een sportclub zijn voor iedereen. Wij hebben de intentie om de gymnastiek met haar verschillende disciplines, dans en freerunning ongeacht geslacht, leeftijd of bevolkingsgroep bij te brengen.

Ons hoofddoel is iedereen, van kleuters tot volwassenen, kwaliteitsvol begeleiden in deze sport, zowel op recreatief als op competitieniveau.

We willen alle fysieke vaardigheden bijbrengen. Kinderen met meer aanleg bieden we voldoende mogelijkheden en uitdagingen om zich verder te ontwikkelen. We zorgen voor een gezond evenwicht tussen het recreatieve en het competitieve aspect van de sport.

Plezier, fairplay, een positieve groepssfeer, ontspanning en goede werkmentaliteit, verdraagzaamheid, respect, solidariteit, vertrouwen en vriendschap staan dan ook hoog in ons vaandel.

De realisatie van onze doelstellingen vertaalt zich in een zo groot mogelijk gevarieerd aanbod. Ons lessenpakket is als volgt samengesteld:

Voor recreanten

 • Kleuterturnen
 • Toestelturnen (algemene gymnastiek)
 • Tumbling
 • Trampoline
 • Acro
 • BBB & conditiegym
 • Freerunning

Voor competitie op recreaniveau

 • Preselectie (1ste en 2de leerjaar)
 • Selectie t.e.m. 4de leerjaar
 • Selectie vanaf 5de leerjaar
 • Acro recrea

Er wordt deelgenomen aan wedstrijden:

 • Toestelturnen
 • Tumbling
 • Lange mat
 • Airtrack
 • MT en DMT
 • Acro

Voor competitie op licentieniveau

 • C - niveau AGD (6u - 7,5u)
 • C en B - niveau Acro (6u)

Verscheidene gymnasten nemen deel aan lessen uit verschillende disciplines. 

Jeugdsportcoördinatoren: Lotte Verbert en Lauretta Bury

Visie

KWT profileert zich als een kwaliteitsvolle club op alle vlakken en houdt substantieel rekening met de adviezen en richt-/leerlijnen van de Gymnastiek Federatie Vlaanderen.

Om deze kwaliteit te kunnen blijven garanderen trachten wij onze trainers aan te sporen om pedagogisch-didactische en technische opleidingen en bijscholingen te volgen, zowel intern als extern. De club laat haar leden uitsluitend werken met kwalitatief hoogstaande en gekeurde materialen. Op regelmatige basis wordt er nieuw materiaal aangekocht.

KWT Tracht een goede relatie en samenwerkingsverband op te bouwen en onderhouden met de gemeente, scholen als ook de nabij gelegen clubs. Door deze relaties optimaal te benutten, proberen wij een kwaliteitsvolle, vooruitstrevende en aantrekkelijke club te zijn.

Met een meer doelgerichte communicatie willen wij zowel onze huidige als toekomstige leden bereiken. Met een vernieuwing van de website en het communiceren via sociale media willen wij laten zien dat we een moderne club zijn, waar iedereen via eender welke weg makkelijk terecht kan.

Als een club voor iedereen, willen wij de sport voor iedereen toegankelijk houden. Wij bieden op regelmatige tijdstippen gratis proeflessen aan om mensen kennis te doen maken met onze club.


Onze Hoofdsponsors

Overige Sponsors