Koninklijke Wommelgemse Turners vzw
Elektronisch inschrijven

Hoe gaat het online inschrijven praktisch te werk?

Op onze online pagina (link zie onderaan) zal u zich met een eigen login moeten aanmelden om tot een persoonlijke inschrijvingspagina te komen. Via deze pagina kunnen jullie de inschrijvingen van al jullie gezinsleden tegelijk uitvoeren, controleren en eventueel in de loop van het jaar aanpassen of aanvullen met extra groepen.

Hoe bekom je de login-gegevens voor het aanmelden?

Het aanmelden gebeurt via 1 welbepaald e-mailadres met bijhorend wachtwoord.

·        Volledig nieuwe leden kunnen zelf hun login-gegevens kiezen bij "nieuwe gebruiker".

·        Leden die vorig jaar reeds online hebben ingeschreven gebruiken hun login-gegevens van vorig jaar om in te loggen onder "bestaande gebruiker".

·        Leden die vorig jaar niet online hebben inschreven hebben een mail toegestuurd gekregen vanuit de Gymfederatie met daarin hun login-gegevens. Met deze gegevens kan u zichzelf vervolgens inloggen onder "bestaande gebruiker". Opgelet: de mail kan terecht komen bij ongewenste mail. Kijk deze dus ook goed na.

Daar de inschrijvingssite rechtstreeks gekoppeld is aan het ledenbeheer van de Gymfed, is het van groot belang dat bestaande leden zich onder exact dezelfde naam en lidnummer herinschrijven. Gebruik dus steeds de login-gegevens die u vanuit de Gymfederatie heeft ontvangen, hetzij dit jaar of vorig jaar! Maak zelf GEEN nieuw account aan!!!


Voor problemen met het inloggen of verdere vragen kan u steeds terecht op kwt-online@hotmail.com.

Link naar onze online inschrijfsite

Papieren inschrijvingsformulier
Lukt het echt niet om online in te schrijven, print dan onderstaand inschrijvingsformulier af, vul het volledig en duidelijk in en bezorg het zo snel mogelijk aan de leiding van uw groep.
AXA Argenta Stuartcatering Carrefour Market